• فرماندار مشگین شهر:

    کارنامه دولت قابل تحسین است

    اعتماد ملت: جلسه شورای اداری مشگین شهر با حضور مهندس ناصر نصیری معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل برگزار شد. در این جلسه رحیمی زاد فرماندار مشگین شهر با اشاره به اینکه، مردم مشگین شهر فرهنگدوست، آگاه، ایثارگر و مطال
  • بقلم فیروز عطایی:

    شورای شهر از انتخاب تا انتخاب

    اعتماد ملت_ فیروز عطایی:از مهمترین دلایل شکل گرفتن شورای اسلامی شهر و روستا ، مشارکت دادن مردم محلی در اداره امور خویش است تا افراد نسبت به اداره محل خویش احساس مسئولیت بیشتری پیدا کنند. این نوع م